Nubdalseng Gård

gården fra fjellet Nubdalseng Gård er en gammel liten gård og består av våningshus, driftsbygning og 660 dekar jord i fantastisk pent absolutt still og naturlig beliggenhet. Gården var tidliger i bruk med forskjellige driftsmåter, til slutt var jorden beite til okser. Siden 2000 året lå jordene brakke. Om sommeren 2008 kjøpte vi gården. Vi vil bevare jord og bygninger på den gamle måten men nytte dem ny.

Huset Huset er nesten ferdig pusset opp. Den gamle låven ved siden av huset har vi i 2009 bygd om til en enkel kafé. Her er det søndagskafé om sommeren. Det gamle fjøset ble omgjort til et foredlingskjøkken, verksted, redskaps- og lagerrom for de fra oss lagete bærproduktene, poteter og grønnsaker.
I 2010 kjøpte vi ei lite hytte nær kafèen som vi har pusset opp til feriegjester.
På jordene omkring gården plantet vi en økologisk frukt- og bærhage. Der beiter og bor også våre utgangersauer.
Den største delen av eiendommen - det er mer en 640 daa - vil bli bevart som den er med fjordkysten, skog og fjell. I denne uberørte naturen finner man massevis ville blå-, tytte- og kreklingbær.

utsikt til Nordsalten Nubdalseng Gård ligger direkte ved Nordsalten, en fiskerik fjorden på vestkysten av Nordtrøndelag. Det er ca. 260 km nordover Trondheim. Gården hører til Nærøy Kommune. Nærmeste handlemulighetene finnes på Kolvereid, Norges mindste by, som er ca. 25 minutter borte med bilen. Til nærmeste landsby, Måneset, er det ca. 7 km.

Vår gård er en fin basis for utflukter: til havnebyen Rørvik hvor hver kveld treffes de nord- og sørgående hurtigrutebåtene, til et unikt kulturminne "Remmastrauman", til Abelvær med sine hvitte sandstrender, til fiskeværet Sør-Gjæsslingan eller til det geologiske nasjonalmonument steinøya Leka, for å navne bare noe. Men du kan også bare hvile her, gå turer, klattre i fjellet, bade i fjorden eller nærliggende innsjøer, fiske, nyte stillen, utsikten og naturen, observere dyr og livet på Nordsalten.

Fjord mit Boot

links til turisteninformasjoner:
Rørvik og Vikna Kommune
kystmuseet Norveg
Sør-Gjaesslingan
Steinøye Leka